Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Człowiek nie jest maszyną, która by mogła kopiować lub naśladować kształty i barwy natury, tak jak one są w rzeczywistości, co najwyżej może on odtworzyć je mniej lub więcej
wiernie, tak jak one mu się w danej chwili przedstawiły.
A przy tym kształty i barwy musiały na nim wywrzeć pewne wrażenie — i to wrażenie stanowi o sposobie, o charakterze, w jakim on je odtwarza.
Dlatego też w dziele artysty, choćby ten chciał nawet kopiować lub wiernie naśladować rzeczywistość, musi z konieczności znajdować się coś z jego charakteru, z jego duszy
wrażliwej, z jego temperamentu odrębnego i stąd obraz czy rzeźba jest zawsze tylko interpretacją osobistą przedmiotów lub istot zarówno rzeczywistych jak i zmyślonych.
Realizm czy naturalizm, jak go dziś nazywają, nie wyłącza ani fantazji, ani wyobraźni ze sztuki, ponieważ obserwacja nie wyłącza ich z życia.
Idzie tylko o to, aby kłamstwo i udawanie nie podszywało się pod miano szlachetne fantazji lub wyobraźni, co nazbyt często niestety przytrafia się przeważnej większości
idealistów w malarstwie historycznym i religijnym.
Wprawdzie trudno jest uwierzyć, aby przedstawienie plastyczne jakiejś sceny z zamierzchłej przeszłości, którą trzeba po kawałku składać z drobnych, zmurszałych cegiełek
archeologicznych, mogło być równie żywym jak interpretacja bezpośrednia wrażenia odebranego od wypadków, przedmiotów, istot i osób, które się widziało i studiowało w ich
wyrazie rzeczywistym, to jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę naturę umysłu artysty i stopień jego talentu, obraz historyczny czy religijny może się ostać przy obrazie rodzajowym lub
krajobrazie jako dzieło sztuki — mierzone, ma się rozumieć, nie wartością przedmiotu, lecz siłą uczucia, jakie artysta w nie włożył, i doskonałością środków technicznych,
jakimi to uczucie wyraził. Dzieło sztuki bowiem nie leży w przedmiocie, ale w wykonaniu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>